Ochrana osobních údajů

Mgr. Alice Taussiková, IČO 48714038, provozovatelka internetového obchodu www.oleje-z-tahiti.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000Sb a a Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR). V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně s výjimkou smluvních zpracovatelů a přepravců, a to pouze v minimálním rozsahu nutném pro splnění kupní smlouvy (doručení zboží). Internetový obchod www.oleje-z-tahiti.cz je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 00053301.

Získávání, zpracovávání a používání osobních údajů

Můžete navštěvovat tuto webovou stránku bez uvádění údajů o své osobě. Ukládají se pouze údaje o přístupu bez návaznosti na osoby, jako např. název vašeho poskytovatele internetu a stránky, ze které nás navštěvujete. Tyto údaje budou vyhodnocovány pouze ke zlepšení naší nabídky a neumožňují vysledovat vaši osobu.

Osobní údaje se získávají, zpracovávají nebo používají, jestliže nám v rámci své návštěvy této webové stránky dobrovolně sdělíte, obvykle v rámci objednávky zboží, při otevření konta zákazníka nebo v rámci navázání kontaktu.

Pokud nám zadáte dodávku zboží, budou vaše osobní údaje (v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa/telefon, dodací/fakturační adresa) použity jen v míře nutné k realizace zakázky. Rozsáhlejší používání si žádá váš výslovný souhlas. Při kompletním zpracování zakázky se vaše údaje ukládají za účelem dalšího použíti a po uplynutí lhůty k uložení stanovené daňovými o obchodně právními předpisy budou vymazány, pokud výslovně nebudete souhlasit s dalším používáním.

Pokud si u nás otevřete zákaznické konto, budou vaše osobní údaje (ve stejném rozsahu jako při dodávce zboží) použity jen pro případné budoucí objednávky a platí pro ně stejné zásady jako pro údaje zadané při dodávce zboží. Zákaznické konto můžete kdykoliv zrušit a údaje s ním spojené vymazat, pokud tomu nebrání jiné právní důvody.

Předávání osobních údajů

K předávání osobních údajů třetím osobám dochází jen v rozsahu nezbytným k vyřízení vaší uzavřené smlouvy na dodávku zboží nebo poskytnutí služby. To platí zejména pro předávání vašich údajů dodavatelům, přepravním firmám nebo jiným poskytovatelům služeb použitých při vyřizování smlouvy. Rozsáhlejší používání nad tento rámec si žádá váš výslovný souhlas.

Používání cookies

Abychom návštěvě naší webové stránky dali atraktivní formu a umožnili používání určitých funkcí, používáme na různých místech stránky tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají na vaše koncové zařízení. Některé z námi použitých cookies se zase smažou po skončení relace prohlížeče, tzn. po zavření vašeho prohlížeče (tzv. session cookies). Jiné cookies zůstávají na vašem koncovém zařízení a umožňují nám nebo našim partnerským firmám, abychom poznali váš prohlížeč při vaší příští návštěvě (persistent cookies).

Můžete si prohlížeč nastavit tak, abyste byli informováni o ukládání cookies a mohli jednotlivě rozhodovat o jejich přijetí nebo přijímání cookies v určitých případech nebo ho všeobecně vyloučit. Při nepřijetí cookies může dojít k omezení funkčnosti naší webové stránky.

Hostování webu u WEDOS

Naše webové stránky včetně všech databází, kde ukládáme i osobní údaje, jsou umístěny na webhostingu společnosti WEDOS Internet, a.s., IČ 28115708, se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, se kterou máme uzavřenu zpracovatelskou smlouvu vyhovující podmínkám GDPR.

Podmínky zpracování osobních dat společností WEDOS si můžete přečíst zde: Zásady zpracování osobních údajů WEDOS

Program Ověřeno zákazníky

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Online podpora zákazníků Smartsupp

Pro online podporu zákazníků používáme službu společnosti Smartsupp, s.r.o., IČ 03668681, sídlo Milady Horákové 13, 602 00 Brno ("Smartsupp") jako zpracovatele. Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně prostřednictvím skriptu zpracovatele, který vkládáme na naše webové stránky a který zobrazuje chatovací okénko. Pokud nás kontaktujete prostřednictvím chatovacího okénka, můžeme předat zpracovateli jednak informace, které sami vyplníte (jméno a přijmení, emailovou adresu), jednak některé technické informace (operační systém, typ prohlížeče, rozlišení obrazovky apod., avšak nikoliv vaše IP adresa). Po ukončení relace vámi poskytnuté údaje vymažeme. Další informace o ochraně osobních údajů společnosti Smartsupp najdete na stránce https://www.smartsupp.com/cs/help/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/

Webová analýza Google Analytics

Tato webová stránka využívá Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics používá cookies, textové soubory ukládané na vašem počítači a umožňující používání webové stránky vámi. Informace vytvořené soubory cookies ohledně vašeho používání této webové stránky se zpravidla přenášejí a ukládají na server firmy Google v USA. Na našich stránkách používáme anonymizaci IP, proto dojde předtím ke zkrácení vaší adresy společností Google na území členských států Evropské unie nebo dohody o Evropského hospodářském prostoru. Jen ve výjimečných případech dojde k zaslání plné adresy IP na server společnosti Google v USA a jejímu zkrácení tam. Z pověření provozovatele této webové stránky bude Google používat tyto informace k vyhodnocení vašeho používání této webové stránky, generování zpráv o činnosti na webové stránce a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním této webové stránky. Adresa IP zaslaná v rámci Google Analytics z vašeho prohlížeče nebude spojována s ostatními údaji společnosti Google. Můžete zabránit ukládání cookies příslušným nastavením vašeho prohlížeče; upozorňujeme vás však, že v takovém případě nebudete moci v plném rozsahu využít veškeré funkce této webové stránky.

Kromě toho můžete zabránit pořizování údajů vytvořených souborem cookie ve vztahu k vašemu používání této webové stránky (včetně vaší adresy IP) společností Google i zpracování těchto údajů společností Google, pokud si na následujícím odkazu stáhnete dostupný zásuvný modul prohlížeče a instalujete ho: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs

Používání služby Google AdWords

Používáme online reklamní program AdWords a v rámci Google a v rámci Google AdWords službu Conversion-Tracking, analytickou službu společnosti Google. Pokud kliknete na reklamu zobrazenou společností Google, uloží se na vašem počítači cookie pro službu Conversion-Tracking. Tyto soubory cookies ztratí platnost po 30 dnech, neobsahují žádné osobní údaje, a tím neslouží k identifikaci osob.

Pokud navštívíte určitá dílčí místa naší webové stránky a toto cookie ještě neztratilo platnost, můžeme my i Google poznat, že jste klikli na inzerát, a tak jste byli odesláni na tuto webovou stránku. Každý zákazník AdWords má jiný soubor cookie. Díky tomu neexistuje možnost, aby cookies sledovaly zákazníky z AdWords napříč webovými stránkami.
Informace, které budou pořízeny pomocí cookie Conversion, slouží k tomu, aby se vytvořily statistiky Conversion pro zákazníky z AdWords, kteří se rozhodnou pro sledování službou Conversion. Zákazníci zjistí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich adresu a byli odesláni na webovou stránku označenou značkou Conversion-Tracking. Nezískají však žádné informace, pomocí kterých by mohli uživatele identifikovat osobně.

Pokud se nechcete účastnit sledování, můžete deaktivovat ukládání cookies příslušným nastavením svého prohlížeče. Poté nebudete zahrnováni do statistik sledovací služby Conversion.

Bližší informace a prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google najdete na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/ads/

Právo na informace

Jako uživatel této webové stránky máte právo na bezplatnou informaci o svých uložených údajích i právo na opravu, zablokování nebo smazání těchto údajů.


V případě dotazů ohledně získávání, zpracovávání nebo používání svých osobních údajů nebo při požadavcích na informování, opravu, zablokování a smazání údajů se prosím obraťte na naši kontaktní adresu. Bude-li se váš dotaz nebo vaše žádost týkat konkrétních osobních údajů, vezměte, prosím, na vědomí, že v zájmu ochrany vašich osobních dat budeme vyžadovat ověření vaši totožnosti (např. pomocí ověřeného podpisu na žádosti zaslané doporučeně nebo zaručeného elektronického podpisu v případě elektronické komunikace).