Informace o EET

Od 1.3.2017  je náš e-shop dle zákona 112/2016 Sb. o elektronické evidenci tržeb povinen evidovat platby prováděné vyjmenovanými platebními metodami v systému EET Finanční správy MF ČR (tzv. 2. vlna EET). Z druhů plateb, na které se povinná evidence vztahuje, náš e-shop používá/l platby v hotovosti při osobním odběru.

Na implementaci oznamování plateb v EET pracujeme, bohužel do doby, než bude připravena, jsme nuceni zablokovat možnost plateb v hotovosti při osobním odběru, abychom vyhověli zákonu.

Osobní odběr zboží je stále možný, avšak pouze po provedení platby bezhotovostním způsobem (bankovním převodem), na který se zákon o EET nevztahuje; dále je možné nechat si zboží zaslat na dobírku.

Za toto omezení se velice omlouváme.